Thursday, May 6, 2010

Keputusan Rasmi JPMK


JABATAN PENUNTUT MALAYSIA KAHERAH
MASALAH PELAJAR TAHUN SATU
MAAHAD QIRAAT AL-AZHAR MESIR 2009/2010


Pendahuluan
Jabatan ini telah menerima aduan daripada wakil pelajar Maahad Qiraat Al-Azhar Mesir (Syubra dan Mansourah) dan penjaga pelajar berkaitan larangan menduduki peperiksaan syafawi (lisan) pada 29 April 2010 dan peperiksaan tahriri (penulisan) pada 8 Mei 2010.

Punca Masalah
1. Pelajar lewat sampai ke Mesir.
2. Pelajar lewat menyerahkan keputusan pemeriksaan kesihatan (medical check-up) iaitu pada 22 November 2009 sedangkan tarikh tutup 30 Oktober 2009.
3. Visa telah tamat tempoh dan ada sebahagian pelajar tidak membuat visa.
Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah (JPMK) menerima salinan visa yang terakhir pada 26 Disember 2009.
4. Wakil pelajar tidak mengikut prosedur yang diberikan oleh pegawai JPMK.
Pelajar yang menguruskan sendiri visa dan pemeriksaan kesihatan dapat menyerahkan kepada JPMK sebelum 30 Oktober 2009.
Ekoran daripada sebab-sebab di atas, semua fail pelajar diserahkan kepada Idaratul Wafidin (Pejabat Pelajar Luar Negara) selepas 26 Disember 2009.

Tindakan yang diambil
7 April 2010
JPMK mengeluarkan surat permohonan kepada pihak yang berkenaan untuk membenarkan pelajar tahun 1 mengambil peperiksaan lisan walaupun fail belum sampai ke Maahad.
20 April 2010
JPMK mengadakan pertemuan dengan Syeikh Ali Abdul Baqi, Setiausaha Majmak Al- Buhus Al- Islamiah.
29 April 2010
JPMK mengadakan pertemuan dengan Syeikh Dr. Muhammad Wasil, Wakil Syeikh Al-Azhar di pejabat Al-Azhar,
29 April 2010
Idaratul Wafidin memulangkan semua fail pelajar kepada JPMK.
4 Mei 2010
JPMK mengadakan pertemuan dengan Al-Imam Al- Akbar Syeikh Al-Azhar As-Syarif Dr. Ahmad Tayyib.

Keputusan Perbincangan
1. Al-Imam Al- Akbar Syeikh Al-Azhar As-Syarif Dr. Ahmad Tayyib telah bersetuju untuk meminta Syeikh Dr. Muhammad Wasil, Wakil Al-Azhar menerima dan menguruskan fail-fail tersebut walaupun visa telah tamat tempoh.
2. Walau bagaimanapun, pelajar hanya dibenarkan mengambil peperiksaan pada daur al- thani (semester kedua) iaitu pada bulan JULAI 2010.

Jabatan Penuntut Malaysia Mesir
Kaherah
5 Mei 2010